Atatürk Eğitim FakültesiTürk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Genel Bilgiler


 

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Mesut Şen


Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı

Liselere öğretmen yetiştiren 3 yıllık eğitim enstitülerinin 1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 4 yıllık eğitim fakültelerine dönüştürülmesinden sonra, Atatürk Eğitim Enstitüsü de Marmara Üniversitesinin bünyesinde Atatürk Eğitim Fakültesi adıyla 1982 yılından itibaren öğretime başlamıştır. 1998 yılında YÖK tarafından yeniden yapılandırılan eğitim fakültelerinin öğretim süreleri 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. 2014 yılından itibaren program tekrar 4 yıla dönüştürülmüştür.

 

Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim kurumlarına Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştirmek maksadıyla Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü bünyesinde yer alan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı, 2014 yılından bu yana 4 yılık öğretim programı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Anabilim dalımızda alan ve eğitim bilimleri dersleri bir arada verilmektedir. Bu nedenle mezunlarımızın lisans diploması öğretmenlik formasyonunu da içermektedir. Öğrencilerimiz alan öğretimi derslerinin bir kısmını fakültemiz öğretim elemanlarından, bir kısmını da M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesinde görevli bulunan öğretim elemanlarından almaktadırlar. 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünün amacı ortaöğretim okullarına Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yetiştirmektir. Bu esas maksat yanında öğrencilerimiz, fen-edebiyat fakültelerinin Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olan öğrencilerin edindikleri öğrenim nosyonuna da sahip olmaktadırlar. Bu sebeple lisansüstü öğrenimlerini Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği alanında yapabilecekleri gibi, Türkiyat enstitülerinin Türk dili ve edebiyatı bölümlerinde de sürdürebilirler. Mezunlarımız öğretmenlik avantajına ilâve olarak fen-edebiyat fakültelerinin Türk dili ve Edebiyatı bölümlerinde okuyan öğrencilerle aynı haklara sahiptirler.

 

Bölüm tanıtım broşürünü Türkçe pdf belge olarak buradan indirebilirsiniz.

You can download the brochure of department in English PDF document by click here.

Bölüm hakkında detaylı bilgi ve ECTS kredilerini Türkçe olarak buradan (2014 öncesi girişliler için buradan) bulabilirsiniz.

You can detailed information about the curriculum of the department and ECTS credits in English by click here (for before 2014 click here).

 

Neden Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

 •     Alanında uzman öğretim üyelerinden ders alma imkânı
 •     Güncel ve dünya standartlarında lisans programı
 •     Mezun olunduğunda pedagojik formasyon diplomasına da sahip olunduğu için doğrudan öğretmen olabilme hakkı
 •     Açık kapı politikası sayesinde yapıcı öğrenci-öğretim elemanı ilişkisi
 •     Anadolu yakasında, şehir içinde yer alan en köklü devlet üniversitesi
 •     Sosyal ve kültürel faaliyetler
 •     Spor, kültür, Rektörlük ve özel burslar


Çalışma Alanları

 •     MEB ortaöğretim okullarında öğretmenlik
 •     Özel okullarda öğretmenlik
 •     Etüt merkezlerinde öğretmenlik
 •     Üniversitelerde araştırma görevliği ve okutmanlık
 •     Enstitü ve araştırma merkezlerinde uzmanlık
 •     Yayınevi, gazete ve dergilerde editörlük
 •     Metin ve senaryo yazarlığı

Bu sayfa Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği tarafından en son 02.01.2018 12:58:17 tarihinde güncellenmiştir.